TalentDevelopment

Talent dat je ziet kun je tot bloei brengen.

Talenten moeten bloeien en dat draagt bij aan geluk, gezondheid en succes. Het heeft dus om vele redenen zin om alles wat je in huis hebt te benutten en te ontwikkelen. Dit besef geldt al langer voor individuele mensen, al wordt er niet altijd naar geleefd en gestuurd. In toenemende mate wordt duidelijk dat ook teams en organisaties er niet omheen kunnen. Het beroep op flexibiliteit groeit met de dag, want de omstandigheden veranderen snel en daarmee ook de functies waarin mensen werken. Niet veel staat voor langere tijd vast.
Bij elke nieuwe uitdaging gaat het er nu om, om de juiste match te vinden tussen talenten en opgaves.
In plaats van het ontwikkelen van competenties t.b.v. omlijnde functies, is het zaak om de beschikbare talenten te ontwikkelen voor de toekomstige -nog onbekende – functies.

Sturen op talentontwikkeling

TalentCenter® verstaat onder ‘talent’: een combinatie van persoonlijke eigenschappen die zich spontaan manifesteren in specifiek gedrag als in een omgeving of situatie die daartoe mogelijkheden geeft.
Talenten zijn persoonlijke eigenschappen en ze zijn nodig om competenties te kunnen ontwikkelen.
In tegenstelling tot het trainen van vastgestelde competenties, zijn mensen van nature gemotiveerd om hun persoonlijke talent in te zetten en ontwikkelen

Talent development beoogt het optimaal benutten van de talenten van managers en medewerkers. Ook in gelijksoortige functies ontstaat zo meer diversiteit  en daarmee een grotere slagvaardigheid om in te spelen op complexe en wisselende situaties.

TalentCenter® helpt bij het vorm geven van talent development  met als resultaten :

  • uw managers en professionals functioneren daar waar hun talent de maximale toegevoegde waarde geeft;
  • uw mensen voelen zich uitgedaagd om de talenten van zichzelf, hun collega’s en medewerkers optimaal te ontwikkelen en in te zetten;
  • uw mensen waarderen elkaars talenten die elkaar aanvullen
  • ontwikkeling van mensen is onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de organisatie.

 

De TalentCenter®-aanpak

Het Talent Event kan een goede start of doorstart zijn voor talentmanagement. Tijdens deze energieke dag staan te de talenten van de mensen in de spotlights, zien ze ze zelf en die van hun collega’s. Dat verbindt, stimuleert én blijft!

Het vervolgtraject richt zich erop dat iedereen  het beste haalt uit de talenten van henzelf, collega’s en/of medewerkers. Met elkaar of individueel is het zaak talenten verder te ontwikkelen en te ontdekken hoe ze optimaal voor het doel van de organisatie kunnen worden gecombineerd en ingezet. De werkwijzen van het vervolg hangt af van de situatie en behoeften van de organisatie. Dit kan meer groeps-of teamgericht zijn of meer individueel. Er zijn ‘blended’ werkwijzen: naast bijeenkomsten kunnen ook digitale mogelijkheden (platform, e-learning, e-coaching e.d.) worden ingezet.
Net als bij het TalentEvent wordt gezorgd voor multivoudige leerstimulans en concrete stappen.

*****