Portfolio

TalentCenter heeft onder andere voor de volgende organisaties gewerkt:

JCI Heuvelrug

Voor een aantal leden van de Junior Chamber International Heuvelrug heeft TalentCenter een TalentEvent georganiseerd, wat een inspirerende bijeenkomst was en nieuwe inzichten voor deelnemers opleverde.

Hogeschool Utrecht

TalentCenter verzorgt sinds 2010 jaarlijks een TalentEvent voor TopClass studenten van de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht tijdens. De Topclass biedt studenten die meer uitdaging aankunnen, een mogelijkheid competenties te verwerven buiten het vakgebied en over de grenzen daarvan heen te kijken. Ons TalentEvent maakt onderdeel uit van het introductieprogramma van de TopClass. Doel van de dag is dat de studenten elkaar goed leren kennen, eigen talenten en eigen ontwikkelpunten ontdekken. De deelnemers ervaren deze dag als bijzonder, leerzaam én leuk en de resultaten leveren een effectieve inhoudelijke bijdrage aan het TopClass Programma.

Rabobank Nederland

Voor een afdeling ICT van Rabobank Nederland is een TalentEvent georganiseerd. Het management van de afdeling wilde graag het aanwezige, maar niet altijd zichtbare talent van de medewerkers, meer kunnen benutten. De begeleiding van TalentCenter zorgde voor een actieve en veilige sfeer, waarin de deelnemers zich hebben opengesteld om met en van elkaar te leren. Zo is de basis gelegd voor meer zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en gezamenlijkheid, waardoor ze niet alleen individueel, maar ook als team kunnen uitstijgen boven ingesleten gedragspatronen.

Recensies

Onze opdrachtgever gaf het volgende commentaar naar aanleiding van het TalentEvent:

“Inspirerend, leuk en verassend… Een boeiende interactieve dag waarbij we onze eigen en elkaars talenten goed hebben leren kennen. De begeleiding van Talentcenter daarbij was uitnodigend en vertrouwenwekkend.”

Wat deelnemers vonden van het TalentEvent:

“Deze dag heeft ons laten inzien dat iedereen talent in zich heeft”
“Na dit TalentEvent zal iedereen zijn talenten gebruiken om uit te blinken”
“Zeer verassend, van een dansje tot een echte X-factor performance“
“Op een speelse wijze werd de vertaalslag van functionaliteit naar persoonlijkheid gemaakt”
“Het TalentEvent was zeer succesvol. Ik was echt onder de indruk van de effectiviteit”
“Ontdek je talenten: die doelstelling is zeker bereikt. Ik heb zeker ontdekt wat mijn talenten zijn. Daarnaast heb ik op het TalentEvent de talenten van mijn collega’s ontdekt en zij die van mij”
“Ik kijk terug op een zeer goed en professioneel geleid TalentEvent”