Hoezo talent?

Blinde vlek voor eigen talent

In de volksmond en de media wordt wel gezegd ‘dat is een talent’ als iemand erg uit blinkt. Dat is niet hoe wij tegen talent aankijken. Het is niet zo dat sommige mensen een talent zijn, het is zo dat alle mensen van nature over talenten beschikken.  Talent vinden wij dus bij iedereen, niet alleen bij kampioenen en beroemdheden.

Ieder mens wordt geboren met vele talenten. Dit talent kun je met weinig moeite ontwikkelen tot een persoonlijke en professionele kwaliteit.
Dat we ergens goed in zijn, is voor onszelf meestal heel gewoon. En daardoor heeft bijna iedereen heeft een blinde vlek voor eigen talenten.
Het valt ons niet op als iets bijzonders. Naar anderen zijn we er bescheiden over, waardoor zij het ook als vanzelfsprekend nemen. En als die anderen ons een keer feedback geven, gaat het meestal juist over wat ze niet goed vinden.

Zodoende vinden de meesten van ons het moeilijk hun eigen talenten te zien!
We hebben dus anderen nodig om onze talenten te leren zien en ontwikkelen. En die anderen hebben ons nodig om hun talenten te benoemen.
Helaas zijn we dat niet gewend. Gelukkig is er maar een beetje stimulans nodig om er wel een gewoonte van te maken om elkaars talenten te ontdekken.

 

Talent als uitgangspunt voor kwaliteit en uitdaging.

Met besef van hun talenten, beschikken mensen over een helder beeld van welke activiteiten wel of niet bij ze passen; ze maken dus betere keuzes voor opleidingen en functies.

Voorbeeld: Floris is leidinggevende. Het gaat goed met de afdeling. Hij doet vreselijk zijn best om alle ins en outs van de afdeling onder controle te houden en steekt veel energie in de studie van de inhoud van alle processen, al heeft hij moeite om dit bij te benen.
De afdelingsmedewerkers zijn blij omdat  Floris ‘aardig is’, duidelijke aanwijzingen geeft en ook goed luistert naar hun suggesties; dat laatste misten ze bij zijn voorganger.
Floris zelf vind zijn omgang met de medewerkers heel normaal want ‘zo gaan mensen toch met elkaar om’. Zelf ziet hij er geen speciaal talent in zijn manier om met mensen te communiceren dat ze gemotiveerd zijn en samenwerken. Hij is ‘onbewust bekwaam’. Door dit talent ‘bewust bekwaam’ te maken kan hij zijn natuurlijke eigenschappen met gemak verder ontwikkelen. Met dit als basis van zijn ambities in leiderschap, kan hij meer van nature  de inhoud in de gaten houden via zijn ‘mensen’ . De uitdagingen ervaart hij als minder zwaar, terwijl hij nog meer zin in hard werken heeft.

Zo is de een ster in het bemiddelen van conflicten als een geboren “mediator”, een ander neemt als vanzelf het initiatief. Iemand die van nature snel inzicht heeft, oplossingen zoekt en bij stress plezier krijgt, heeft een talent als troubleshooter.

 

Daarom talent!

Inzicht in de talenten van jouzelf of van medewerkers om:

  • vanuit nature kwaliteiten en competenties te ontwikkelen
  • te (laten) doen wat bij iemand past
  • te profileren met authentieke talenten
  • precieser keuzes te maken mbt functie en opleidingstrajecten
  • gemotiveerd aan de slag te gaan vanuit besef van eigen kunnen

*****